TRƯỜNG MẦM NON CAO TRĨ THAM GIA HỘI THI “BÉ TẬP LÀM NỘI TRỢ” CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Ba 27, 2017 9:06 sáng

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Thực hiện kế hoạch số o2/KH – PGD ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Bể về việc tổ chức Hội thi “Bé tập làm nội trơ” cấp huyện năm học 2016 – 2017. Trường Mầm non Cao Trĩ đã thành lập đoàn tham gia Hội thi vào ngày 23/03/2017  gồm 6 thành viên, trong đó 01 giáo viên, 05 học sinh với các phần thi. Phần thi thứ nhất: Màn Chào hỏi. Phần thị thứ hai: Bé thông minh. Phần thi thứ ba: Cô và bé tập làm nội trợ. Sau 01 ngày tham gia Hội thi, các thành viên trong đội thi đã rất cố gắng và đạt giải ba toàn đoàn./.

IMG_6868

FullSizeRender (1)

FullSizeRender (2) FullSizeRender FullSizeRender (3)

Phần thi: Màn chào hỏi của cô và trò Trường Mầm non Cao Trĩ

IMG_7009

Phần thi: Bé thông minh của các bé Trường Mầm non Cao Trĩ

IMG_7008

IMG_6863

Phần thị Cô và bé cùng làm nội trợ của Trường MN Cao Trĩ