HƯỚNG DẪN Tổ chức “Ngày hội thể dục, thể thao” trong trường mầm non Năm học 2016 – 2017

Tháng Mười Hai 21, 2016 9:03 sáng
PHÒNG GD & ĐT BA BỂ

TRƯỜNG MN CAO TRĨ

Số:      /HD-MNCT

V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày hội thể dục, thể thao cấp trường  trong trường mầm non

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Cao Trĩ, ngày   tháng 12 năm 2016

HƯỚNG DẪN

Tổ chức “Ngày hội thể dục, thể thao” trong trường mầm non

Năm học 2016 – 2017

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Trường MN Cao Trĩ  hướng dẫn tổ chức Ngày hội thể dục, thể thao như sau:

I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Mục đích

– Giúp cán bộ giáo viên nâng cao nhận thức, hiểu biết và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non. Tiếp tục tăng cường các phương tiện, thiết bị, đồ dùng đồ chơi phát triển vận động cho trẻ.

– Giúp trẻ nâng cao thể chất; phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo; tăng cường tính độc lập, tự chủ, mạnh dạn, tự tin, tích cực; rènluyện kỹ năng phối hợp hoạt động tập thể.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia phối hợp của các bậc phụ huynh, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục thể chất cho trẻ, tăng cường các điều kiện, cơ hội cho trẻ vận động.

 1. Yêu cầu

– Sân chơi tổ chức đạt mục đích đề ra, đặc biệt huy động và tạo cơ hội cho nhiều trẻ ở các độ tuổi được tham gia.

– Sử dụng đa dạng bài tập phát triển các dạng vận động khác nhau (vận động cơ bản, vận động tĩnh) phù hợp độ tuổi với những hình thức hấp dẫn, phong phú và sáng tạo.

– Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo tính khách quan,khoa học, có tác dụng giáo dục phát triển thể chất, tạo được không khí vui vẻ, khuyến khích, động viên trẻ hào hứng tham gia, không gây căng thẳng cho trẻ.

– Đồ dùng đồ chơi, nội dung trò chơi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi tham gia vận động.

 1. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI
 2. Đối tượng:

Là học sinh mẫu giáo 3 – 5 tuổi  

 1. Số lượng:

– Mỗi đội thi gồm 8 trẻ.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội thi được tổ chức dưới hình thức lễ hội cần tiến hành các bước:

 1. Khai mạc:

Khai mạc tiến hành gọn nhẹ, khẩn trương, tạo được không khí phấn khởi, hảo hứng cho trẻ, khích lệ trẻ tham gia sân chơi với tinh thần thể thao trung thực, kỷ luật, đoàn kết, không nặng nề tâm lý thành tích. Phần nghi lễ đơn giản, trang trọng, nội dung các bài phát biểu ngắn gọn, dễ hiểu, ngôn ngữ phù hợp với trẻ mầm non.

1.1. Công tác tổ chức:

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (giới thiệu ngắn gọn, thân mật)

– Phát biểu khai mạc Hội thi ( hướng tới và động viên, khích lệ trẻ)

– Thông qua chương trình làm việc

– Giới thiệu thành phần ban giám khảo, tổ trọng tài.

– Giới thiệu các đội thi

1.2. Đồng diễn thể dục:

– Gồm 2 bài đồng diễn

Màn đồng diễn thể dục của trẻ là toàn bộ trẻ 3 – 5 tuổi gồm 2 bài, 1 bài điểm Trường Chính, 1 bài điểm trường Bản Ngù thể hiện trên cơ sở các động tác của bài tập phát triển chung tập kết hợp với âm nhạc (Yêu cầu tiến hành đầy đủ các phần: khởi động, trọng động, hồi tĩnh; Phần trọng động đủ các động tác: Hô hấp, tay vai, luờn bụng, chân, bật).

– Màn đồng diễn là một nội dung hoạt động tập thể của trẻ nhằm tạo sự phấn khởi cho trẻ và tạo không khí vui tươi cho Hội thi, nội dung này không chấm điểm.

 1. Nội dung, tổ chức và tiến hành thi:

2.1. Nội dungthi đấu

– Thi các phần thi giữa các khối lớp:

+ Mẫu giáo Lớn thi đấu với lớp mẫu giáo Lớn

+ Mẫu giáo Nhỡ thi đấu với lớp mẫu giáo Nhỡ

+ Mẫu giáo Bé thi đấu với lớp mẫu giáo Bé

2.1.1 Phần thi đấu

– Khối mẫu giáo Lớn

 1. Thi: Nhảy bao bố
 2. Ném trúng đích thẳng đứng

– Khối mẫu giáo Nhỡ

 1. Chuyền bóng qua đầu, qua chân
 2. Bật khép, tách chân qua 5 vòng

– Khối mẫu giáo Bé

 1. Đi kiễng chân qua đường hẹp lấy hoa đưa cho bạn đầu hàng.
 2. Bò thấp chui 3 cổng

-> Mỗi phần thi, thi đấu 3 lượt.

1.2. Bé giao lưu trò chơi

1.2.1. Các đội tuyển cùng giáo lưu trò chơi “Gà trong vườn rau” (Chơi 2 lần)

1.2.2. Cả trường cùng chơi trò chơi “Kết bạn” (Chơi 3 lần).

 1. Trao giải

+ Trao thưởng cho các đội chiến thắng;

 1. Kết thúc
 2. THỜI GIAN DỰ KIẾN

– Thời gian dự kiến tổ chức vào tuần 4 tháng 01 năm 2016.

 1. CÁCH ĐÁNH GIÁ

– Quá trình thi đấu Tổ trọng tài điều hành và công bố thành tích đạt được tại chỗ sau khi kết thúc mỗi phần thi; Thư ký tổng hợp kết quả vào phiếu chấm điểm. Kết thúc phần thi đấu , tổ thư ký và trọng tài căn cứ kết quả trên các biên bản thi đấu để cho điểm làm căn cứ đánh giá các đội;

 Trên đây là Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội thể dục, thể thao” trong trường mầm non của Trường Mầm non Cao Trĩ  năm học 2016 – 2017./.

      Nơi nhận                                                                            P. HIỆU TRƯỞNG

– Giáo viên

– Lưu NT

 

 

                                                                                 Hoàng Thị Thoan